reklama 1

500plus

 

SZANOWNI RODZICE uczniów zamieszkałych w Zielonej Górze

Informujemy, że w szkole będzie można pobierać i składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w których nie będzie badana sytuacja dochodowa rodziny. Wnioski można pobierać w terminie od 16.03.2016r. do 29.04.2016r.( w godzinach 8.00-15.00 w bibliotece)

Wypełnione wnioski będą przyjmowane od 01.04.2016r. do 29.04.2016 r. ( w godzinach 8.00-15.00 w bibliotece).

1. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski o przyznanie świadczenia na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

2. Osoby ubiegające się o świadczenie także na pierwsze dziecko (gdy dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto lub 1200 zł , jeżeli dziecko jest niepełnosprawne), składają wniosek  w Wydziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Długiej 13 (dawny budynek CKU).

3. Cudzoziemcy, rodzic samotnie wychowujący dzieci, opiekunowie prawni, rodzice adopcyjni, osoby które wystąpiły o przysposobienie dziecka oraz wnioskodawca przebywający poza granicami RP, składają wniosek również w Wydziale Świadczeń Rodzinnych

4. Wszystkie złożone w szkole wnioski zostaną przekazane do Wydziału Świadczeń Rodzinnych.

informacje o programie „Rodzina 500 plus” można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl