logo d

Absolwentom kierowanym na egzamin maturalny przez OKE do naszej szkoły,

przypominamy o konieczności posiadania dowodu osobistego i świadectwa ukończenia szkoły średniej!