comp

Sprawdzanie poprawności działania komputera na maturę z informatyki

odbędzie się 16.05.2016 od 12:30 do 13:30