Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016

w Gimnazjum nr 10 w Zielonej Górze

 

Przedmioty Punkty Wynik procentowy
Język angielski – poziom podst. 37,27 93,42 %
Język angielski – poziom rozsz. 33,92 85,02 %
Język niemiecki – poziom podst. 40 100 %
Język niemiecki – poziom rozsz. 38,75 97 %
Język francuski – poziom podst. 40 100 %
Język francuski – poziom rozsz. 40 100 %
Język włoski – poziom podst. 34,25 86 %
Język włoski – poziom rozsz. 36 90 %
Historia 23,15 72,36 %
Polski 26,62 83,19 %
Przyroda 19,79 70,63 %
Matematyka 21,32 76,09 %

 smiglo rozb