smiglo rozb

Egzaminy poprawkowe

25 – 29 sierpnia 2016 r od godziny 9:00

Lp. Przedmiot Komisja Termin
1. Matematyka

Monika Filipek

A. Adamczyk - Stępień

A. Makarska

25.08. - czwartek
2. Matematyka

St. Iwanowski

I. Kęsy

Ł. Szydłowski

A. Hanisz

25.08. - czwartek
3. Język polski

Alicja Łokotko

R. Lechowicz

Alicja Hanisz

26.08. – piątek

4. Język polski

Angelika Tumas

Sylwia Popadiuk

A. Makarska

26.08. – piątek

5. Fizyka

Jan Pawlak

Maria Seifert

A. Makarska

29.08. – poniedziałek

6. Chemia

B. Kościołek

M. Prętki

A. Hanisz

29.08. – poniedziałek