PLAKAT ABSOLWENT 2017

Zapraszamy do odwiedzania XV edycji Targów Edukacyjnych ABSOLWENT
2017, imprezy z roku na rok zyskującej coraz większą renomę, na stałe
wpisanej w kalendarz targowy branży edukacyjnej.

Targi w bieżącym roku odbędą się w miastach:

w dniach 7-8 marca 2017r. w Gorzowie Wielkopolskim w hali OSiR (dawna
AWF) przy ul. Słowiańskiej 10
w dniach 14-15 marca 2017r. w Zielonej Górze w hali Gimnazjum nr 2
przy ul. Świętych Cyryla i Metodego 9

WYSTAWCY

Impreza ma na celu zapoznanie maturzystów, uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i gimnazjów z ofertą edukacyjną oraz z
możliwościami dalszego kształcenia i rozwoju, a także pomóc w wejściu
na ścieżkę kariery zawodowej.
Swoje propozycje zaprezentuje w każdej z edycji ponad 80 wystawców:
- szkoły wyższe, politechniki, uniwersytety;
- szkoły policealne, pomaturalne, ośrodki i instytuty szkoleniowe;
- szkoły ponadgimnazjalne: licea, technika, szkoły zawodowe;
- szkoły językowe, ośrodki językowe, certyfikacyjne;
- szkoły nauki jazdy, instytucje szkoleniowe i firmy oferujące kursy;
- instytucje i firmy świadczące usługi i oferujące produkty dla młodzieży;
- pracodawcy, firmy pośrednictwa pracy, instytucje rynku pracy,
samorząd lokalny.

TARGI PRACY i KARIERY

Są ważnym elementem części wystawienniczej. Kariera zawodowa człowieka
budowana jest latami, a najlepszym fundamentem do tego jest
odpowiednie wykształcenie. Dlatego na Targach Edukacyjnych ABSOLWENT
oferty edukacyjne i oferty rynku pracy prezentowane są równocześnie,
co pozwala młodym ludziom jeszcze lepiej przygotować się do wejścia na
rynek pracy.

W trakcie Targów Pracy i Kariery prezentować się będą:
- firmy poszukujące pracowników
- biura karier uczelni wyższych
- agencje pracy stałej i tymczasowej
- biura pośrednictwa i doradztwa personalnego
Istotnym elementem prezentacji jest włączenie takich instytucji jak:
Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce
Pracy, Państwowe Inspekcje Pracy.

Oferty prezentowane na targach Pracy i Kariery kierowane są do:
- młodych poszukujących ofert staży i praktyk zawodowych
- osób wkraczających na rynek pracy
- osób poszukujących stałego lub tymczasowego zatrudnienia
- osób zainteresowanych pracą w ramach wolontariatu

ODWIEDZANIE TARGÓW PRZEZ UCZNIÓW

Targi ABSOLWENT co roku odwiedzają tłumy maturzystów, uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz studentów. Szeroka oferta
kształcenia na różnych szczeblach zachęca do przyjścia na imprezę.
Poprzednią edycję odwiedziło około 10.000 osób !!! Uczniowie
odwiedzają targi w grupach zorganizowanych z wychowawcami wg
ustalonego harmonogramu, co zapewnia komfort pracy wystawcom i
systematyczny przepływ zwiedzających.
Wstęp na imprezę będzie dla wszystkich zwiedzających bezpłatny. Targi
czynne będą w godzinach od 9.00 do 14.00.

HAPPENING ABSOLWENT 2017

Targi ABSOLWENT to nie tylko bogata oferta edukacyjna. To również
możliwość znalezienia możliwości rozwoju osobistego, rozwijania
talentów i zainteresowań oraz spędzania wolnego czasu, dlatego podczas
tegorocznej edycji targów, podobnie jak w latach ubiegłych, odbędzie
się HAPPENING ABSOLWENT 2017. Program obejmować będzie pokazy
umiejętności zawodowych, interaktywnych doświadczeń, występy grup
tanecznych i muzycznych, pokazy sportowe: sporty walki, joga, fitness,
pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, masażu, makijażu oraz wiele
innych. W trakcie happeningu prezentują się studenci uczelni,
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze placówek policealnych,
uczniowie szkół artystycznych oraz sportowcy.