4 września 2017 r. ( poniedziałek )

9:00 –  klasy I liceum

9:30 – klasy II i III gimnazjum

10:00 – klasy II i III liceum