GOETHE INSTITUT

Centrum Egzaminacyjne GOETHE-INSTITUT w Zielonej Górze objęło patronat nad IV Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze. Porozumienie zostało podpisane dnia 4 września 2017 r. przez Prezesa Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury - Panią Elżbietę Durską i Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego - Pana Stefana Bulandę. Celem współpracy jest promowanie wśród licealistów nauki języka niemieckiego i uzyskanie przez nich międzynarodowych certyfikatów Goethe-Institut.