zebranie

godz. 16:00- spotkanie Rady Rodziców w sali nr 1
godz. 16:30- spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych z polonistkami w świetlicy szkolnej
godz. 17:00- zebranie rodziców z wychowawcami w klasach
godz. 17:30- indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami przedmiotu