Już po raz IV uczniowie lubuskich szkół średnich wcielili się w role radnych wojewódzkich. Obrady - które odbyły się w przededniu kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - przeprowadzone zostały pod hasłem „Szanując i ucząc się przeszłości Polski, lepiej kreujemy jej przyszłość”. Sejmik Młodzieżowy opracował uchwałę w sprawie sposobów uczczenia przyszłorocznego 100-lecia tego kluczowego w historii naszego narodu wydarzenia. Młodzieży towarzyszyli RadniWojewództwa Lubuskiego, a IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze reprezentowała radna Agata Rzepa i dziennikarz Ewa Iwanowska.

 

 KK171106 101 KK171106 221 
 KK171106 390  KK171106 446
 KK171106 293  KK171106 429