JblEp10b

18-19 listopada 2017 r. (sobota – niedziela) w godz. 12.00-18.00 w galerii Focus Mall przy ul. Wrocławskiej 17 w Zielonej Górze  odbędzie się akcja Zdrowie pod Kontrolą, której organizatorem jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland* (oddziały IFMSA-Poland funkcjonują przy każdym wydziale lekarskim w kraju, aktualnie trwają działania mające na celu powołanie oddziału w Zielonej Górze).                                                                                                          Akcja Zdrowie pod Kontrolą to jedna z największych akcji ogólnopolskich organizowanych przez IFMSA-Poland. Jest ona skierowana do ludzi w różnym wieku, zaczynając od tych najmłodszych, a na seniorach kończąc. Jej celem jest szeroko pojęta edukacja prozdrowotna społeczeństwa oraz przeprowadzanie podstawowych badań profilaktycznych.
W galerii handlowej studenci medycyny z Uniwersytetu Zielonogórskiego na przygotowanych przez siebie stoiskach będą wykonywać pomiary glukozy, ciśnienia tętniczego oraz analizować skład ciała u poddanych badaniom osób, ale nie tylko:
Serce masz tylko jedno – pomiar ciśnienia tętniczego i glukozy, porównania wyników do wartości referencyjnych oraz udzielenie prostych wskazówek na temat zdrowego stylu życia.
Marrow Hero – poszerzanie świadomości społecznej na temat nowotworów krwi oraz transplantologii, a także zwiększanie ilości osób zarejestrowanych do baz potencjalnych dawców szpiku kostnego (we współpracy z DKMS).
Ratowanie na Spontanie – nauka podstawowych zasad pierwszej pomocy z użyciem fantomów.
Szpital Pluszowego Misia – działania dla najmłodszych, mające na celu przybliżenie dzieciom zawodu lekarza poprzez zabawę w szpital - możemy też sprawić,  że Twoje dziecko przestanie się bać wizyt w u lekarzy i dentystów.
Think Pink - profilaktyka nowotworów złośliwych narządów kobiecych (w szczególności raka piersi).
Movember - profilaktyka nowotworów złośliwych narządów męskich (raka jądra i prostaty).

*Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest częścią Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny – IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations). To organizacja o charakterze apolitycznym, samorządnym, niezarobkowym i trwałym. Zrzesza studentów medycyny i młodych lekarzy, którzy biorą czynny udział w realizacji celów statutowych stowarzyszenia m.in. poprzez promocję szeroko rozumianego zdrowia publicznego oraz edukacji medycznej wśród społeczeństwa, czy organizację projektów naukowych dla studentów kierunków medycznych.

 Zachęcam wszystkich do udziału w tej akcji. Joanna Andrzejewska