Olgierd Piotrowski, absolwent naszej szkoły, który obecnie studiuje w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie,
16 marca przedstawił prezentację na temat swojej Uczelni.

1 2
3 4