WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2018

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

     PRZEDMIOT WYNIK PROCENTOWY
język polski PP 64.28%
język polski PR 55.16%
język angielski PP 92.22%
język angielski PR 74.31%
język niemiecki PP 88.00%
język niemiecki PR 81.78%
język francuski PP 100.00%
język francuski PR 70.50%
język włoski   PR 76.00%
matematyka PP 72.96%
matematyka PR 40.72%
biologia 46.31%
chemia 44.10%
fizyka 39.65%
geografia 46.52%
historia 45.20%
historia sztuki 57.92%
informatyka 56.67%
WOS 46.55%