integracja2018

 

Plan lekcji zostanie rozdany uczniom w czasie zajęć integracyjnych przez wychowawcę klasy!