Dziękujemy Wszystkim uczniom i nauczycielom, oraz Samorządowi Uczniowskiemu za dary rzeczowe dla Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze .

Organizatorki akcji Kinga Czekatowska, Katarzyna Galant, Monika Lasege