50445969 983344838539197 8651003241628172288 n

Pomysłodawcą projektu są nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół Akademickich w Zielonej Górze,
którzy widząc realną potrzebę działania, wzięli sprawy w swoje ręce.
Kampania #STOPDOP jest skierowana przede wszystkim do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców/opiekunów i nauczycieli.
Celem kampanii jest ukazanie niebezpieczeństwa podejmowania zachowań ryzykownych - zwłaszcza sięgania po środki psychoaktywne.
Więcej szczegółów wkrótce.