EGZAMIN GIMNAZJALNY
Informujemy, że po naradzie Dyrektorów szkół została podjęta decyzja o przeprowadzeniu egzaminów gimnazjalnych w Zielonej Górze. W związku z tym egzamin w naszej szkole odbędzie się według planu. Pierwsza część 10 kwietnia br. o godzinie 9.00. Prosimy uczniów o przybycie do szkoły na godzinę 8.00 ze względu na zmiany w komisjach.
 
Dyrekcja