Strajk nauczycieli został zawieszony do września 2019 r.
Zajęcia dydaktyczne dla klas I, II LO i III GIM będą się odbywały od czwartku 09.05.2019 r. według planu zajęć.
Egzaminy maturalne odbędą się od 06.05.2019 r. według harmonogramu.