Listy osób przyjętych do klas pierwszych z podziałem na klasy

dostępne są do wglądu w holu 4 LO