Nowy numer konta na wpłaty za wyżywienie i internat 
67 1020 5402 0000 0102 0430 4150 PKO Bank Polski