1. Zapoznanie ze szkolną ofertą specjalizacji – spotkanie w świetlicy szkolnej:
  • czwartek (28.11.19 r.), godz. 10:25 – 11:10 – klasy pierwsze i, j, k;
  • czwartek (28.11.19 r.), godz. 11:20 – 12:05 – klasy pierwsze l, m, n.
  1. Giełda specjalizacji: poniedziałek (02.12.19 r.),  godz. 13:00 – 15:00.
  2. Szkolenia dotyczące wyboru specjalizacji w dzienniku SAD.
Klasa

Termin szkolenia

(na zajęciach z informatyki)

I i środa (04.12.19 r.) – lekcja 5 (sala 42 / 43)
I j środa (04.12.19 r.) – lekcja 6 (sala 42 / 43)
I k wtorek (03.12.19 r.) – lekcja 6 (sala 42 / 43)
I l wtorek (03.12.19 r.) – lekcja 9 (sala 43 – grupa I)
środa (04.12.19 r.) – lekcja 9 (sala 42 – grupa II)
I m wtorek (03.12.19 r.) – lekcja 7 (sala 42 / 43)
I n wtorek (03.12.19 r.) – lekcja 9 (sala 43 – grupa I)
środa (04.12.19 r.) – lekcja 9 (sala 42 – grupa II)
  1. Wybór specjalizacji w dzienniku SAD: wtorek (10.12.19 r.), godz. 7:00 – 19:00.
  2. Zatwierdzenie wyborów specjalizacji przez Dyrektora Szkoły: środa (11.12.2019 r.)
  3. Dopisy do zatwierdzonych specjalizacji oraz złożenie u wychowawców klas podania dotyczącego wprowadzenia ewentualnych zmian w wybranym profilu specjalizacyjnym wraz ze szczegółowym uzasadnieniem: piątek (13.12.19 r.), godz. 7:00 – 19:00.

Rozpatrzenie podań i zatwierdzenie ostatecznych wyborów specjalizacji: wtorek (17.12.19)