Zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego, podaję informacje dotyczące organizacji pracy IV Liceum Ogólnokształcącego w najbliższym czasie:


1. Od 12 do 25 marca 2020r. wszystkie zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone, co oznacza, że od 12 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły.
2. Wychowanków internatu prosimy o wykwaterowanie się do piątku, 13 marca 2020r.
3. Planowane wyjścia, imprezy, oraz rekolekcje szkolne zostają odwołane.
4. Uczniowie w tym okresie powinni pozostawać w domu. Młodzież przebywająca poza domem może zostać skontrolowana przez Straż Miejską.
5. Proszę o zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa.
6. Ocenianie i klasyfikacja drugiego trymestru.

Do 19 marca 2020r. do godz. 14:00, nauczyciele zobowiązani są do wystawienia ocen za drugi trymestr roku szkolnego 2019/2020. W sytuacji, gdy uczeń lub rodzic nie zgadza się z wystawioną oceną, prosimy o zgłoszenie uwag do dyrekcji szkoły przez dziennik elektroniczny.
Dyrektor – Agnieszka Makarska
Wicedyrektor – Urszula Gadacz
Wicedyrektor – Katarzyna Galant

7. Sytuacje uczniów zagrożonych oceną niedostateczną lub koniecznością przedłużenia klasyfikacji będą rozpatrywane indywidualnie. O decyzjach będą Państwo informowani na bieżąco.
8. Proszę zapoznać się z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
9. Proszę na bieżąco sprawdzać komunikaty pojawiające się na stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym oraz na Państwa poczcie elektronicznej.


                                                                                                                                                                          Dyrektor szkoły
                                                                                                                                                                       Agnieszka Makarska