Płyną do nas wspaniałe gesty życzliwości z Państwa strony. Prezes
Zarządu firmy Perceptus sp. z o.o. Jacek Starościc, postanowił wręczyć
nam sprzęt komputerowy i tym samym pomóc zapewnić odpowiednie warunki
nauki Uczniom, którzy nie posiadają odpowiedniego wyposażenia.
Serdecznie dziękujemy!!!
perceptus