Organizacja pracy w internacie w dniach
27.05.20 (środa) i 28.05.20 (czwartek),
godz. od 15.00 do 20.00

luggage 933487 1280

 1. W związku ze zmianą organizacji pracy szkoły spowodowaną stanem zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 , zaplanowane zostały dwa dni wyjazdowe dla wychowanków obecnych klas I i II.

2. Wyjazdówka w dniu 27.05.2020 (środa), w godz. od 15.00 do 20.00, zaplanowana została dla grupy I - wych. p. Piotr, grupy II - wych. p. Jacek, grupy IV- wych. p. Jadzia.

3. Wyjazdówka w dniu 28.05.2020 (czwartek), w godz. od 15.00 do 20.00, zaplanowana została dla grupy III - wych. p. Marta, grupy V - wych. p. Małgorzata.

4. Szczegóły przyjazdu, odbioru rzeczy oraz rozliczenia pokoju proszę ustalić bezpośrednio z wychowawcami grupowymi. Wychowawcy poinformują także o zasadach przebywania w placówce podczas dni wyjazdowych.

5. REKRUTACJA 2020/21 – tylko obecni wychowankowie.

Bardzo proszę o złożenie u wychowawcy kwestionariuszy o przyjęcie do internatu w roku szkolnym 2020/21. Kwestionariusze dostępne są na stronie szkoły, w zakładce internat tj. podanie i oświadczenie RODO.