Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. 

 

Rozporządzenie podpisane
Kształcenie na odległość
do 26 czerwca
Rozporządzenie_D20200990 Nowelizacja rozporządzenia
z art 30b - uzasadnienie
pdf mini pdf mini pdf mini