Sprawdzanie komputerów przed maturą z informatyki odbędzie się 16.06.2020 od godziny 13:00.
Prosimy zdających o wchodzenie do szkoły głównym wejściem
oraz zgłaszanie się do odpowiednich sal egzaminacyjnych zgodnie z wykazem zdających