Wydawanie zaświadczeń OKE o wynikach egzaminu maturalnego

 11 sierpnia 2020r.

9:00 – 12:00

Klasa Wejście Miejsce
3a D – wejście tylne, przy sali 01 Sala 11
3b D – wejście tylne, przy sali 01 Sala 21
3c A – główne Świetlica
3d A – główne Świetlica
3e B – wejście od parkingu Stołówka
3f B – wejście od parkingu Stołówka
3g B – wejście od parkingu Stołówka

Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie kraju prosimy o odebranie zaświadczeń zgodnie z harmonogramem przedstawionym powyżej.

1. Absolwenci muszą mieć przygotowane wypełnione obiegówki.
2. Biblioteka będzie tego dnia otwarta, jeśli ktoś będzie chciał zwrócić książkę lub podbić obiegówkę.
3. Po wejściu do szkoły, absolwent kieruje się do sali wg powyższego planu celem odebrania zaświadczenia OKE i innych dokumentów. Po odebraniu dokumentów, należy bezzwłocznie opuścić budynek szkoły.
4. Podczas pobytu w szkole, należy pamiętać o stosowaniu się do obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID-19, tj. należy zakryć usta i nos maseczką lub przyłbicą, zdezynfekować ręce po wejściu do szkoły środkiem dostępnym przy drzwiach wejściowych, zachowywać odległość 1,5-2 m od innych osób przebywających na terenie szkoły, nie grupować się.
5. UWAGA! Zabrania się przychodzenia i przebywania na terenie szkoły osobom wykazującym objawy infekcji lub przebywającym na kwarantannie.
6. W przypadku, gdy absolwent jest chory i nie może odebrać dokumentów w tym dniu, prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na inny termin odbioru dokumentów.