Plan rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
w IV Liceum Ogólnokształcącym im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze

 

Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli uroczysta inauguracja roku szkolnego w formie apelu dla klas zostaje odwołana.
Uczniowie spotkają się z wychowawcami w klasach wg następującego grafiku:
 

1 września 2020r., godz. 9:00 – klasy pierwsze

Klasa

Wychowawca

Sala

1A

p. A. Grzymkowska

011

1B

p. A. Skibińska 

A0

1C

p. H.Kulczyk (S. Błażejczak)

A5

1D

p. A. Bielecka

31

1E

p. F. Kaczmarek

2

1F

p. M. Lustygman

1

1G

p. A. Dankowska

A3

1 września 2020r., godz. 9:30 – klasy drugie

 

Klasa

Wychowawca

Sala

2A

p. J.Pawlak

21

2B

p. Ł. Mietlicki

12

2C

p. A. Senk

3

2D

p. M. Milewski

44

2E

p. A. Łokotko

17

2F

p. I.Kęsy

33

2G

p. M.Tokar

01

2H

p. I. Dratwińska-Krępa

02

2I

p. A. Tumas

18

2J

p. M. Jankowiak

A6

2K

p. S. Iwanowski

A1

2L

p. T. Serylak

A2

2M

p. M. Lasege

A4

2N

p. A. Polewska

23

1 września 2020r., godz. 10:00 – klasy trzecie

Klasa

Wychowawca

Sala

3A

p. M. Filipek

34

3B

p. K. Klinowska

5

3C

p. R. Lechowicz

13

3D

p. S. Popadiuk

11

3E

p. W. Szymańska

19

3F

p. L. Najbar

7

3G

p. A. Mitela - Chorążyczewska

A7

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły. Należy zdezynfekować ręce środkiem dostępnym po lewej stronie po wejściu do budynku i w czasie przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi mieć założoną maseczkę lub przyłbicę. Wstęp do szkoły mają wyłącznie uczniowie rozpoczynający nowy rok szkolny.