Procedura przeprowadzania

egzaminu klasyfikacyjnego / egzaminu poprawkowego / sprawdzianu wiedzy i umiejętności podczas kształcenia na odległość

w IV Liceum Ogólnokształcącym

im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze

pdf mini