KOMUNIKAT WS. WYNIKÓW REKRUTACJI

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:     22.07.2021 r. o godz. 12:00

Listy osób zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz przesuniętych do nauki w innej placówce zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie https://nabor.pcss.pl/zielonagora (wyniki dostępne po zalogowaniu).

Dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą zalogować się do miejskiego systemu naboru wyniki będą dostępne w IV LO.

CZYNNOŚCI W DNIACH:    23.07.21 – 30.07.21; godz. 8:00-15:00

  • POTWIERDZENIE WOLI NAUKI

W dniach 23 – 30. 07.2021r. rodzice / opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę podjęcia nauki w IV LO. W tym celu należy zgłosić się osobiście (opiekun wraz z uczniem) z następującymi dokumentami:

  • wypełniony formularz woli podjęcia nauki (zakładka REKRUTACJA);
  • wypełniony formularz oświadczeń dot. nauki religii/etyki/WDŻ (zakładka REKRUTACJA à Materiały do pobrania);
  • trzy zdjęcia legitymacyjne (każde podpisane na odwrocie – imię i nazwisko);
  • karta zdrowia.

  • CZYNNOŚCI DODATKOWE PRZY POTWIERDZANIU

1. Wprowadzanie danych do dziennika elektronicznego (rodzic/opiekun + uczeń) – sale nr 1 i 2 (w godz. 8:00-15:00).

2. Pisanie testów językowych (uczeń) – świetlica, w godz. 8:00-14:00 (nie ma potrzeby wcześniejszego umawiania się/rejestracji).

3. Pobranie ulotki na temat zajęć integracyjnych.

  • NABÓR DO INTERNATU

Podania o przyjęcie do internatu można składać po ogłoszeniu listy uczniów przyjętych do szkoły, w dniach 23-30.07.2021r., w godz. 8:00 – 15: 00 (stoisko w holu szkoły).

 

  • KANDYDACI NIEZAKWALIFIKOWANI DO IV LO I PRZESUNIĘCI DO NAUKI W INNYCH PLACÓWKACH

Odbiór dokumentów kandydatów niezakwalifikowanych - sale nr 1 i 2, w godz. 8:00-15:00.

  • LISTY UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

02.08.2021 r. o godz. 12:00 w holu szkoły upubliczniona zostanie alfabetyczna lista uczniów przyjętych do szkoły. 09.08.2021 r. o godz. 12:00 w holu szkoły ogłoszone zostaną listy uczniów z podziałem na klasy.