reklama 1

smiglo rozb

W związku z aktualizacją szkolnej strony możliwość logowania uczniów i rodziców na nowy serwis zostanie dodana w najbliższym czasie.

Do tego momentu pod adresem test.zsa.zgora.pl będzie dostępny stary serwis Lotnika.