reklama 1

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
Jest to święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chętnie poświęcają swój czas na prace społeczne oraz dla osób potrzebujących.

Święto to ustanowione zostało przez ONZ w 1986 roku, jako wyraz oficjalnego docenienia pracy wolontarystycznej.

logo eng bold

Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF. 
W Polsce wolontariat jest mniej powszechny niż na Zachodzie, w dużej mierze z powodu braku odpowiednich inicjatyw w czasach PRL-u. Sytuacja ulega jednak wyraźnej poprawie od lat 90., kiedy zaczęły powstawać liczne organizacje pozarządowe. Dziś na terenie kraju istnieje sieć Centrów Wolontariatu, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami. 
Wszystkim Wolontariuszom w dniu ich święta pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia a także podziękować za bezinteresowną pomoc, trud włożony w służbę drugiemu człowiekowi.
Życzymy spełnienia marzeń, radości w sercu, realizacji zamierzonych celów, aby każdy dobry uczynek, każdy uśmiech i dobre słowo wracało do Was i dawało Wam siłę.
W tym roku szkolnym gościmy w naszej szkole wolontariusza z Niemiec, który wspiera naszych uczniow w nauce języka niemieckiego.