IMG 20151204 163536

4.12.2015 - uczniowie specjalizacji prawno-społecznej i turystycznej wzięli udział w organizowanej

w Poznaniu przez Uniwersytet SWPS - Strefie Młodzieży pt. "Dzień z Prawem" i "Dzień z Psychologią" był to cykl wykładówi warsztatów.