Kalendarz wydarzeń

Zapisy na specjalizacje
Sobota, 6. styczeń 2018, 08:00am
Do Poniedziałek, 8. styczeń 2018
Odsłon : 3410
Nadesłał Alicja Hanisz

W sobotę i niedzielę (06 i 07 stycznia 2018) odbędą się zapisy na specjalizacje 
Należy:
Wejść na stronę szkoły (www.zsa.zgora.pl), gdzie w zakładce O szkole, następnie Dziennik znajduje się link: SAD. Zalogować się (login i hasło).
1.Przejść do zakładki ze specjalizacjami.
2.Wybrać specjalizację i zatwierdzić wybór.
Na stronie szkoły znajdują się informacje dotyczące wszystkich specjalizacji:
Szukacie ich w zakładce: -IV LO
-System nauczania,
-Plan nauczania:
i wybieracie:-Ilość kursów w poszczególnych specjalizacjach,
-Propozycja trzyletniego rozkładu kursów dla uczniów liceum rozpoczynających naukę od 2015 r.


3.W poniedziałek (08 stycznia 2018) do godziny 12.00 zostanie podana informacja o utworzonych specjalizacjach. Jeżeli okaże się, że na wybieraną specjalizację jest za mało osób, to specjalizacja nie zostanie utworzona. Uczniowie z tej specjalizacji będą musieli wybrać inną. W poniedziałek (08 stycznia 2018) po godzinie 12.30 zapisy zostaną uruchomione ponownie i będą trwać do godziny 23.00.

Zapisy są OBOWIĄZKOWE !!!

WAŻNE!!!
Uczniowie, którzy chcą zmienić przedmiot rozszerzony z wybranej przez siebie specjalizacji na inny lub dodatkowo realizować przedmiot, którego w specjalizacji nie ma lub dobrać kurs 205 do przedmiotu, z którego w swojej specjalizacji mają zaplanowane cztery kursy, muszą napisać podanie o taką zmianę i złożyć je do wychowawcy klasy we wtorek (09 stycznia 2018). 
W podaniu tym musi zostać zawarte uzasadnienie, tzn.: kierunek studiów, przedmioty wymagane na maturze przez uczelnię (załączyć kserokopie wymagań uczelni). Podanie musi być przeanalizowane i zatwierdzone przez wychowawcę.
Wychowawca przekazuje podania do sekretariatu najpóźniej do godziny 15.00.