Do poprawnego działania aplikacji SAD jest niezbędna przeglądarka internetowa, np:

GOOGLE CHROME

Microsoftr Edge


Jeśli masz kłopoty z aplikacją SAD to skontaktuj się z administratorem SAD