Pedagog
Sylwia Błażejczak
Poniedziałek 11.00 – 14.00

Wtorek 9.30 – 13.00
Lekcje  13.15 – 15.10

Środa 8.15 – 12.15
Czwartek 8.30 – 14.00
Piątek 11.00 – 14.00
Konsultacje dla rodziców po uzgodnieniu telefonicznym i w sprawach pilnych
tel. 68 3271326 wew. 27
Pedagog
Katarzyna Kosińska
Poniedziałek 9.00 – 11.00; 13.00 - 14.00
Wtorek 09.00 – 11.00
dyżur w bibliotece
Piątek 8.00 – 13.00
Konsultacje dla rodziców po uzgodnieniu telefonicznym i w sprawach pilnych
tel. 68 3271326 wew. 27
Pedagog
Alicja Hanisz
Poniedziałek 12.00 – 15.00
Czwartek 12.00 – 16.00
Rozmowy indywidualne z uczniami gabinet wicedyrektora
W sprawach pilnych kontakt tel. 533176108
Socjoterapeuta
Joanna Andrzejewska
Gabinet nr 45
Wtorek 8.00 – 13.00
Czwartek  8.00 – 13.00