CYBERPRZEMOC
formą przemocy rówieśniczej

PowerPoint icon

POMOC PSYCHOLOGICZNA, TERAPIA

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze, ul. Drzewna 13, tel. 68 324 16 95, 68 324 75 17, http://www.poradnia-psychped.pl
2. Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna przy Towarzystwie Rozwoju Rodziny oraz Centrum Dziecka i Rodziny, ul. Batorego 33/9 (przy wiadukcie kolejowym), tel. 68 320 08 94, http://www.trr.zgora.pl
Oferta: terapia indywidualna, grupowa, pomoc ofiarom przemocy, szkolenia, grupy wsparcia, superwizja, edukacja seksualna
3. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Piaskowa 9e, 65-204 Zielona Góra, tel. 68 324 49 00, www.tkopd.pl , CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA: 68 328 08 63 Kompleksowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawnicza, socjalna, logopedyczna
4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, mieszkania chronione, grupy wsparcia, terapeutyczne, pomoc kobietom w ciąży, współpraca  policją, edukacja, prawnik, dyżury specjalistów, itd., ul. Piaskowa 9e, tel. (0-68) 324-49-00, (0-68) 328-08-63, www.tkopd.pl
5. Poliklinika - Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ul. Wazów 42  65-044 Zielona Góra – oferuje wsparcie psychologiczne, psychoterapię, warsztaty dla osób z nerwicami, itp. http://www.poliklinika.zgora.pl, tel. 068 452 77 00

WSPARCIE

1. Zielonogórski Zespół Interdyscyplinarny ds. Dzieci Krzywdzonych przy TRR, ul. Batorego 33/9 (przy wiadukcie kolejowym), tel. 68 320 08 94, zebrania co drugi wtorek miesiąca.
Skład zespołu: psycholog, kurator sądowy, pedagog, pracownik socjalny, sędzia, policjant, prokurator. Oferta: superwizja, wdrażanie strategii pomocy rodzinie, wsparcie rodzin zastępczych w mieście i rejonie

2. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, ul. Kościelna 6, 65-064 Zielona Góra, tel. 68 415 20 01, www.caritas.zgora.pl

3. Polski Czerwony Krzyż, ul. Jedności 22b, 65-018 Zielona Góra, 68 325 38 12

4. Towarzystwo Integracji Społecznej, ul. Drzewna 13 (przy Poradni Psych.Ped.), Zielona Góra, Tel. 68 327 18 63, http://www.tis.pomoc.org.pl

5. Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej, ul. Drzewna 10/6, Zielona Góra, 68 444 87 73, www.lsps.org.pl


6. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Bohaterów Westerplatte 27, tel. 68 325 30 70, 698 316 988,

7. Stowarzyszenie „Dla Rodziny”, ul. Prosta 47, tel. 733 867 647, oferta: warsztaty psychoedukacyjne „Bez porażek” dla rodziców z rodzin, w których występują problemy alkoholowe, psycholog, psychoterapeuta, radca prawny.

SOCJOTERAPIA

  1. DOM” - Dzienny Ośrodek Młodzieżowy prowadzony przez Stowarzyszenie „Możesz Inaczej”, ul. Władysława IV 10, Zielona Góra, www. mozeszinaczej.zgora.pl,
    tel. 733 15 13 11

  2. Pracownia Rozwoju Społecznego „Pod Słoneczkiem” prowadzona przez Stowarzyszenie „Możesz Inaczej”, ul. Spawaczy 3d, Zielona Góra, ww. mozeszinaczej.zgora.pl,
    tel. 733 15 13 11

  3. Świetlica „Wśród Aniołów” - specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Ośrodka Integracji Społecznej, ul. Prosta 47, Zielona Góra

  4. Ośrodek Socjoterapeutyczny „Gnizado” Stowarzyszenia „Damy radę”, ul. Sikorskiego 24, Zielona Góra, www.damyrade.org.pl, tel. 790 216 490

 

TELEFONY ZAUFANIA


19 288 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
68 328 08 63 – dla ofiar przemocy domowej - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

0 800 120 148 – Zatrzymaj przemoc – telefon zaufania

0 801 199 990 – Antynarkotykowy telefon zaufania

0 800 120 266 – policyjny telefon zaufania

116 111 – ogólnopolski telefon zaufania

022 621 03 67 – Ruch Pomocy Rodzinie telefon zaufania

POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Anieli Krzywoń 2, Zielona Góra, tel.: 323 69 00

Informacje o placówkach na stronie Urzędu Miasta:
Pomoc społeczna: http://bip.zielonagora.pl/63/Jednostki_budzetowe

UZALEŻNIENIA – KONSULTACJE, TERAPIA


1. Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „LOPiT” (osób uzależnionych od narkotyków) – ul. Jelenia 1a, 65-090 Zielona Góra, 68 453 20 00, http://www.lopit.pl

2. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (od alkoholu, narkotyków, hazardu, warsztaty dla DDA), ul. Wazów 36, 65-044 Zielona Góra, 68 325 79 17, http://www.wotuw.zgora.pl rejestracja: pn – pt 7:30 – 18:00, rejestracja telefoniczna pn – pt 7:30 – 15:00

3. Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Dworcowa 31, 65-019 Zielona Góra, tel. 68 327-05-18 http://pa.mega.pl/
4. Poradnia Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych, ul. Zamenhofa 27/19. 65-001 Zielona Góra, tel. 68 327 14 63
5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Dromader”, ul. Drzewna 13, Zielona Góra, tel. – pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, www.dromader.pomoc.org.pl, tel. 609 660 542

UZALEŻNIENIA - OŚRODKI STACJONARNE


1. Ośrodek Dla Osób Uzależnionych SP ZOZ „Nowy Dworek”, Nowy Dworek 46, 66-200 Świebodzin, tel. 68 381 10 91, www.nowydworek.com
Oferta: terapia uzależnień od narkotyków, kursy zawodowe, hostel, postrehabilitacja
2. Anastasis – Ośrodek dla Młodzieży – NZOZ katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Młodzieży, Strychy 42, 66-340 Przytoczna, tel. 95 749 30 29, www.narkomania.net
Oferta: psychoterapia uzależnień – indywidualna i grupowa, grupy edukacyjne, nauka szkolna, zajęcia rozwojowe

UZALEŻNIENIA - ODDZIAŁY/PODODZIAŁY DETOKSYKACYJNE


1. Oddział Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  w Ciborzu, 66-213 Skąpe, pow. Świebodzin, tel. 68 34 19 255, www.ciborz.eu
Oferta: detoksykacja, oddział dzienny, rehabilitacyjny, poradnia, psychoterapia, poradnictwo dla osób uzależnionych, hostel, nauka na poziomie gim., podst.
2. Specjalistyczny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 742 88 10, www.obrzyce.eu