Wytyczne w zakresie ochrony wzroku podczas zdalnego nauczania.
pdf mini