UWAGA!!!

Informujemy, że w dniu 5 lipca 2021 r. w godzinach 9.00 – 15.00 będą wydawane świadectwa dla Absolwentów IV Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w 2021 r. Świadectwa dojrzałości winien odebrać osobiście Absolwent szkoły (pisemne upoważnienie innych osób może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach). Przy odbiorze świadectw wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości.