ZEBRANIE Z RODZICAMI

2 września 2021 r. o godzinie 17:00 odbędą się zebrania z Rodzicami w klasach

według następującego planu:

zebranie

O godzinie 18:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie Rady Rodziców,

na które zapraszamy przedstawicieli poszczególnych klas.

Z uwagi na sytuację pandemiczną prosimy o stosowanie się do zasad regulaminu przebywania na terenie szkoły,

tj. noszenie maseczek, dezynfekcję i zachowanie dystansu społecznego (w miarę możliwości).

Rodziców, którzy nie będą uczestniczyć w zebraniu prosimy o kontakt indywidualny z Wychowawcą klasy

przez dziennik elektroniczny SAD.

 

*) Klasa 1A - zebranie z Rodzicami odbędzie się wyjątkowo o godzinie 16:30!