KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r. – wtorek

9:00 – klasy I

9:30 – klasy II

10:00 – klasy III

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe 15 – 28 lutego 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r. – piątek
6.

Okresy nauki:

I trymestr

II trymestr

III trymestr

1 września 2020 r. – 27 listopada 2020 r. (61 dni)

30 listopada 2020 r. – 19 marca 2021 r. (58 dni)

22 marca 2021 r. – 25 czerwca 2021 r. (59 dni)

7. Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym

14 października 2020 r. – środa

27 listopada 2020 r. – piątek

4, 5 stycznia 2021 r. – poniedziałek, wtorek

19 marca 2021 r. – piątek

4, 5, 6 maja 2021 r. – wtorek, środa, czwartek

(egzamin maturalny)

7 maja 2021 r. – piątek

4 czerwca 2021 r. – piątek

8. Zebrania z rodzicami

17 września 2020 r. – czwartek, godz. 17:00

12 listopada 2020 r. – czwartek, godz.17:00

4 marca 2021 r. – czwartek, godz. 17:00

10 czerwca 2021 r. – czwartek, godz.17:00

UWAGA!

Zebranie z rodzicami w dniu 17 września 2020 roku odbędzie się w formie online – poprzez dziennik elektroniczny. 
Wychowawcy klas będą dostępni w godz. od 17:00 do 18:30.