DZIENNIK: logowaniezastępstwa

Procedury – informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

5.Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2022 r.