Poczet sztandarowy

Poczty sztandarowe zatwierdzone decyzją Rady Pedagogicznej z dn. 14.04.2023r. w składzie:
dowódca pocztu: Nadia Kaczmarska, Amelia Jermak,
chorąży: Stanisław Krzyż, Brajan Raszkiewicz,
asystujący: Urszula Sudolska, Natalia Przybyłek.