DZIENNIK: logowaniezastępstwa

Statut IV LO w Zielonej Górze

Procedury

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia
wystąpienia u ucznia zakażenia wirusem COVID-19

Procedura dotycząca obiegu opinii i orzeczeń
z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Program wychowawczo – profilaktyczny

Tematyka godzin wychowawczych klasa 1 LO

Tematyka godzin wychowawczych klasa 2 LO

Tematyka godzin wychowawczych klasa 3 LO

Jak ubrać się na szkolne uroczystości i jak się zachować?