DZIENNIK: logowaniezastępstwa
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r. – czwartek

8:30 – klasy I

9:00 – klasy II, III i IV

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
3. Ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r. – piątek
6. Okresy nauki:

I        trymestr

II     trymestr

III  trymestr

 

1 września 2022 r. – 25 listopada 2022 r. (57 dni)

28 listopada 2022 r. – 17 marca 2023 r. (62 dni)

20 marca 2023 r. – 24 czerwca 2023 r. (57 dni)

7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów w roku szkolnym 14 października 2022 r. – piątek

31 października 2022 r. – poniedziałek

25 listopada 2022 r. – piątek

17 marca 2023 r. – piątek

2 maja 2023 r. – wtorek

4, 5 maja 2023 r. – czwartek, piątek

(egzamin maturalny)

8, 9 maja 2023 r. – poniedziałek, wtorek

(egzamin maturalny)

9 czerwca 2023 r. – piątek

8. Zebrania z rodzicami 15 września 2022 r.  – czwartek, godz. 17:00

10 listopada 2022 r. – czwartek, godz.17:00

2 marca 2023 r. – czwartek, godz. 17:00

1 czerwca 2023 r. – czwartek, godz. 17:00