Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło CaritasSzkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze

opiekun koła: mgr Przemysław Włodarczyk
asystent kościelny: ks. mgr Mariusz Łuszczek
„siedziba”: gabinet i zaplecze 44

Szkolne Koło Caritas (SKC) to koło, działające na zasadzie wolontariatu na obszarze szkoły. Jego celem jest mobilizacja młodych ludzi do działania na rzecz potrzebujących. Poprzez swoją działalność ma uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia. Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Wolontariat uczy pomagania innym i odpowiedzialności społecznej, która stanowi ważny aspekt w rozwoju osobowościowym młodego człowieka. Rozwija inicjatywę młodych, pozwala im pomnażać swoje talenty i realizować pomysły. Uczy też umiejętności współpracy, wrażliwości, otwarcia społecznego, bezinteresowności, rezygnacji z własnych korzyści na rzecz bliźniego.

Zapraszamy na nasz facebookowy profil: SKC Lotnik

Tam na bieżąco można dowiedzieć się o aktualnych naszych działaniach.

ZAPRASZAMY – ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM SKC 🙂

Oto przykładowe akcje charytatywne, w których jako wolontariusz SKC możesz wziąć udział:

  • Kwesty na rzecz najuboższych
  • Wielkanocna Zbiórka Żywności
  • Diecezjalny Dzień Dziecka w Rokitnie
  • Wizyty na oddziale dziecięcym Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  • „Z uśmiechem do szkoły”
  • „Akcja Znicz”
  • Dni Wolontariatu
  • „I ty możesz zostać św. Mikołajem”
  • „Rodzina Rodzinie na Boże Narodzenie
  • SKC jest także inicjatorem i koordynatorem akcji Szlachetnej Paczki w Lotniku.
szlachetna paczka

oraz wiele, wiele innych, bo okazji do pomagania nie brakuje:)