DZIENNIK: logowaniezastępstwa

Inspektor ochrony danych osobowych: Joanna Tucka
Kontakt: kadry@lo4.zgora.pl
Tel. 68 237 1326

Regulamin monitoringu w IV LO 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z prowadzeniem korespondencji

Klauzula dla opiekunów prawnych