O nas

Liceum Lotnicze w Zielonej Górze utworzone zostało we wrześniu 1979 roku, jako filia szkoły w Dęblinie. Twórcami liceum byli: ówczesny Komendant WOSL w Dęblinie – gen. dr Józef Kowalski ze strony wojska, Zbyszko Piwoński… czytaj więcej > >

Eugeniusz Horbaczewski urodził się 28.09.1917 roku w Kijowie. Szkołę podstawową i średnią ukończył w Brześciu nad Bugiem, gdzie mieszkali jego rodzice. Władał biegle językiem niemieckim i rosyjskim… czytaj więcej > >