DZIENNIK: logowaniezastępstwa

17
sie

0

OPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2022 r.

 KWOTA DO ZAPŁATY ZA OBIADY

Usługa Kwota do zapłaty
 Wyżywienie – do wyboru:

Ø  obiad szkolny

Ø  deklaracja żywienia w terminie 01.09-30.09.22

Ø  deklaracja żywienia w terminie 05.09-30.09.22

 

9 zł

198,00 zł

180,00 zł

 

 

Wpłat prosimy dokonywać wyłącznie na konto bankowe:

  • PKO PB 67 1020 5402 0000 0102 0430 4150
  • w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2022r.
  • w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz dopisek: ,,Wpłata za obiady za m-c wrzesień”

WAŻNE!!!

  • Wpłaty dokonane po wyznaczonym terminie zwracane będą na konto, a obiady nie zostaną zarezerwowane.
  • W przypadku wpłaty mniejszej, niż opłata obowiązująca w danym miesiącu, obiady zarezerwowane zostaną wyłącznie na taką kwotę, jaka wpłynęła na konto szkoły.
  • Do dnia 05.09.2022r. należy u p. intendentki złożyć ,,Deklarację korzystania z posiłków na stołówce szkolnej”. Deklaracja raz złożona obowiązuje przez cały rok szkolny 2022/2023.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących opłat prosimy o kontakt:

  • Intendentka nr tel. 512842822 lub 68 327 13 26 wew. 34.
  • Dział księgowości nr tel. 68 325 38 76 lub 68 327 13 26 wew. 22.