facebookSUlotnik

 

Działalność SU w ostatnim czasie:

- Sylwester w Lotniku
- Poczta Walentynkowa
- Karnawał w Lotniku,
- Reprezentacja szkoły na targach edukacyjnych
- Pomoc w organizacji biletów na mecze Zastalu


Prace w ciągu roku szkolnego:

- Organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
- Prowadzenie gabloty samorządu uczniowskiego
- Udział w akcjach charytatywnych
- Współorganizacja uroczystości szkolnych
- Organizacja imprez cyklicznych


Współpracujemy z:

- Radą rodziców
- Dyrekcją ZSA
- Nauczycielami i pracownikami szkoły
- Szkolnym Kołem Caritas
- Młodzieżową Radą Internatu
- Samorządami Klasowymi
- Wszystkimi osobami z zapałem i chęcią pracy

Zawsze czekamy na wasze propozycje, bo chcemy abyście mogli mówić że w tej szkole dzieje się duuużo ciekawego! ☺

Najświeższe zdjęcia, filmy i aktualności naszym profilu na facebooku

facebookSUlotnik